Historie

In 1974, tijdens een periode waarin zondagen dienden als ontsnapping aan huiselijke beslommeringen, zag onze fietsclub het levenslicht. Een krantenartikel uit 1980 herinnert ons eraan dat dit initieel de meest aannemelijke reden leek om 's zondags te ontsnappen en tot in de middag aan te blijven plakken. De eerste algemene ledenvergadering, voorgezeten door Rien vd Bergh, vond plaats op 21 september 1974 in café De Doofpot.

De grondslagen van onze club werden vastgelegd in beknopte statuten en een huishoudelijk reglement. Hierin stond onder andere vermeld dat het doel van onze vereniging was om haar leden per fiets te laten trimmen, dit te bereiken door het organiseren van trimtochten en -wedstrijden. De club stond open voor niet-licentiehouders van de KNWU en NWB, en voor hen die geen lid waren van een andere trimclub. Opmerkelijk was de bescheiden contributie van fl.1,- per week.

Terugkijkend op deze bescheiden start en vastbesloten om de traditie voort te zetten, heeft onze fietsclub door de jaren heen niet alleen haar oorspronkelijke doelstelling behouden, maar ook een grotere missie omarmd. Zo dragen we, naast onze trimtochten en wedstrijden, actief bij aan de gemeenschap. Een schitterend voorbeeld hiervan is onze betrokkenheid bij de Sylvesterloop, waar de opbrengst jaarlijks naar het goede doel gaat, en waar onze leden vrijwillig bijdragen om deze dag tot een succes te maken.

Hoewel onze focus ligt op het trimmen in wedstrijdverband, vormt deze betrokkenheid bij de gemeenschap een wezenlijk onderdeel van wie we zijn als fietsclub. In onze statuten staat dan misschien niet expliciet vermeld dat we ons inzetten voor het goede doel, maar in de praktijk laten we zien dat we meer zijn dan alleen een fietsvereniging. We zijn een gemeenschap van gepassioneerde fietsliefhebbers die, net als in onze beginjaren, samen de paden van het leven verkennen en zich inzetten voor iets groters dan alleen het trimmen op twee wielen.