Gedragsregels

Omdat we als club veel waarde hechten aan lekker fietsen en veilig thuiskomen, hebben we een aantal basis regels zodat iedereen weet wat er verwacht wordt tijdens het fietsen.


De regels:

• Hou je aan de verkeersregels
• Hou zichtbaar rekening met anderen

• Gebruik een fietsbel
• Geef op tijd richting aan
• Ben en blijf altijd beleefd
• Gebruik het aangegeven fietspad (tenzij de wegcaptain anders aangeeft)
• Passeer een ander op gepaste snelheid

• Volg aanwijzingen op van de wegcaptain, regelaars en politie


Met sportieve groeten,

Names het bestuur.